Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

แฟ้ม แบบฟอร์มต่างๆ

บริการรับพิมพ์แบบฟอร์มทุกชนิดทุกประเภทด้วยคุณภาพมาตรฐานในราคาย่อมเยา

Thaiartprint เราใช้ศาสตร์ และศิลป์ในการทำงาน

คุณภาพมาตรฐานที่บริการพิมพ์งานทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจรในจุดเดียว
(One Stop Services) ตั้งแต่การออกแบบสิ่งพิมพ์ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคืองานสิ่งพิมพ์
พิมพ์งานด้วยระบบออฟเซ็ทที่ทันสมัยเราเน้นการผลิตงานพิมพ์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา และราคาย่อมเยาเป็นกันเอง

ทางเรามีความยินดีจัดทำให้ด้วยคุณภาพงานพิมพ์ที่น่าประทับใจในราคาที่ย่อมเยา นอกจากนี้เราก็ยังมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาและออกแบบงาน
สำหรับลูกค้าทั่วไป 

ในการพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในสำนักงานจะมี 2 ประเภท คือ 
1. การพิมพ์แบบฟอร์มเป็นแผ่นซึ่งจะจัดเป็นชุด (ต้นฉบับพร้อมสำเนา) หรือเก็บรวมเป็นเล่ม
2. การพิมพ์แบบฟอร์มแบบต่อเนื่องสำหรับใช้กับพริ้นท์เตอร์ งานพิมพ์แบบฟอร์มจากโรงพิมพ์ของเราจะคมชัด สะอาดและประณีต 
เรายังมีบริการรับออกแบบจัดทำงานพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ บริการพิมพ์แบบฟอร์มทุกประเภท รับพิมพ์แบบฟอร์มทั่วไป 


พร้อมพิสูจน์ผลงานกับเราได้ที่นี่

ขั้นตอนการเตรียมงานพิมพ์แฟ้ม และแบบฟอร์มต่างๆ

กำหนดวัตถุประสงค์(แฟ้ม) วัตถุประสงค์ของการจัดทำแฟ้มโดยทั่วไปมีไว้เพื่อใส่เอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นชุด การทำแฟ้มมีทั้งทำอย่างประหยัด พิมพ์สีเดียวหรือสองสี  อนึ่ง แฟ้มสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางหนึ่ง สามารถบรรจุภาพสินค้า/บริการ หรือคำโฆษณาได้ และสามารถจัดพิมพ์แบบสอดสี หากออกแบบให้สวยงานดูแปลกตา ย่อมนำภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า/บริการนั้น อนึ่งแฟ้มมีใช้เป็นประจำ (ไม่ใช่ใช้เพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะการณ์) พึงมีรูปแบบในแนวเดียวกันกับเอกสารอื่น ๆ ขององค์กร เช่น นามบัตร หัวจดหมาย ฯลฯ

กำหนดรูปแบบ ขนาด และจำนวนพิมพ์(แฟ้ม) วิธีหนึ่งในการกำหนดรูปแบบก็คือดูตัวอย่างแฟ้มที่มีอยู่ในท้องตลาด เลือกรูปแบบที่เหมาะกับแฟ้มที่จะทำ สำหรับขนาดให้เลือกดูจาก "ขนาดของงานพิมพ์แฟ้ม" ที่ระบุข้างล่างได้เพื่อความประหยัดไม่เสียเศษในการพิมพ์ ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้์โดยระบุรูปแบบหลายรูปแบบหรือ
จำนวนพิมพ์ได้หลายระดับ ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่างแฟ้มคร่าว ๆ (Layout) เพื่อดูว่ารูปแบบเหมาะสมและดูดีหรือไม่

กำหนดวัตถุประสงค์(แบบฟอร์ม)
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบฟอร์มขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้ ก่อนที่จะจัดทำแบบฟอร์มใด ๆ ควรศึกษาดูระบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่จะใช้ ควรดูในภาพรวม ดูการไหลของข้อมูล ความจำเป็นในการใช้ และควรวางผังงานให้ดีเนื่องจากการกรอกเอกสารและการจัดทำเอกสารให้มีคุณค่า
เป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองแรงงานและเวลา อย่างไรเสียหากมีการจัดการที่ดี เอกสารที่ใช้งานก็จะให้ข้อมูลและรายงานที่เป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ ตลอดจนลดการสูญเสียต่าง ๆ ได้ เอกสารบางประเภท เช่น ใบเสร็จรับเงินที่ต้องมอบให้แก่บุคคลภายนอก สามารถบรรจุภาพหรือข้อความโฆษณาได้ อนึ่งการจัดทำเอกสารที่ดูดีจะช่วยส่งเสริมภาพพจน์ให้กับองค์กรนั้น ๆ

กำหนดรูปแบบ ขนาด และจำนวนพิมพ์(แบบฟอร์ม) วิธีหนึ่งในการกำหนดรูปแบบก็คือดูตัวอย่างแบบฟอร์มที่มีอยู่ในท้องตลาด ข้อความและจำนวนสำเนาที่ต้องใช้ให้ศึกษาจากระบบงาน สำหรับขนาดให้เลือกดูจาก "ขนาดของงานพิมพ์แบบฟอร์ม" ที่ระบุข้างล่างได้เพื่อความประหยัดไม่เสียเศษในการพิมพ์ ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้์โดยระบุรูปแบบหลายรูปแบบหรือ
จำนวนพิมพ์ได้หลายระดับ ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่างแบบฟอร์มคร่าว ๆ (Layout)เพื่อดูว่ารูปแบบเหมาะสมและดูดีหรือไม่

ออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์ค ในปัจจุบันจะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและจัดทำต้นฉบับ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพและการตกแต่งภาพ มักใช้ Adobe Photoshop ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดหน้า มักใช้ Adobe Indesign, Illustrator, Pagemaker ในการจัดทำต้นฉบับควรจัดทำเป็นชุดพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นามบัตร และหัวจดหมาย เพื่อให้รูปแบบของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นในทิศทางเดียวกัน ในการทำอาร์ตเวิร์คสำหรับแฟ้มให้คำนึงถึงการวางโลโก้ ชื่อองค์กร ที่อยู่ ข้อความและภาพประกอบ (หากมี) ให้ดูดี  แฟ้มบางชิ้นมีการปั๊มนูน (Embossing) เป็นรูปให้ดูแปลกตา บางชิ้นเคลือบพลาสติกด้าน แล้วเคลือบ Spot UV บนภาพที่ต้อง
การเน้น ฯลฯ

สั่งพิมพ์งาน เมื่อจัดทำอาร์ตเวิร์คต้นฉบับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งไฟล์งานและสั่งโรงพิมพ์ดำเนินตามขั้นตอนการพิมพ์ได้ต่อไป 

ข้อมูลในการผลิตงานพิมพ

รูปแบบและรายละเอียดของงานพิมพ์แฟ้ม
ถึงแม้การพิมพ์แฟ้มจะมีรูปร่างเป็นกระดาษหนาพับเป็นปก ส่วนล่างของด้านในปกจะพับเป็นกระเป๋าสำหรับสอดใส่เอกสาร กระเป๋าดังกล่าวอาจทำไว้ฝั่งขวาฝั่งเดียวหรือทั้งสองฝั่งก็ได้ การพิมพ์แฟ้มจะมีที่พิมพ์เพียงด้านเดียวหรือสองด้านก็ได้

การพิมพ์และตกแต่งผิวบนของงานพิมพ์แฟ้ม
มีการพิมพ์แฟ้ม 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า จะใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้ มักพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบซิลค์สกรีนหรือระบบดิจิตอล
ในการพิมพ์แฟ้มสามารถพิมพ์หน้าเดียวหรือสองหน้าก็ได้ ซึ่งแล้วแต่การออกแบบ
การพิมพ์แฟ้มสามารถเคลือบ UV เคลือบพลาสติกเงา หรือเคลือบพลาสติกด้าน เคลือบ Spot UV ปั๊มนูน (Embossing) ปั๊มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping)

เพิ่มเติมสำหรับงานพิมพ์แฟ้ม
สามารถทำการปั๊มไดคัท (Die-cut) เป็นรูปต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

การปรู๊ฟงานพิมพ์แฟ้ม
ปรู๊ฟจาก Computer Printer หรือผ่าน Fax สำหรับงานสีเดียว หรือ สองสี
ควรปรู๊ฟแบบ Digital Proof หรือ ปรู๊ฟจากแท่นปรู๊ฟหากเน้นเรื่องสีสันซึ่งจะถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับงานพิมพ์

รูปแบบและรายละเอียดของงานพิมพ์แบบฟอร์ม
หนังสือมีขนาดและความหนาต่าง ๆ กัน ส่วนวารสารโดยทั่วไปมักมีขนาด A4 ส่วนการพิมพ์แบบฟอร์มมีการพิมพ์ตั้งแต่สีเดียวจนถึงหลายสี

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์แบบฟอร์ม
ในการพิมพ์แบบฟอร์มจะใช้กระดาษปอนด์ 55 แกรม  กระดาษแบงค์สี 55 - 80 แกรม หรือกระดาษเอ็นซีอาร์ (Carbonless Paper) 50 – 55 แกรม

การพิมพ์และตกแต่งผิวปกของงานพิมพ์แบบฟอร์ม
มีการพิมพ์แบบฟอร์ม 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า ใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้
โดยทั่วไปการพิมพ์แบบฟอร์มจะพิมพ์หน้าเดียว

แบบของการเข้าเล่มงานพิมพ์แบบฟอร์ม (เฉพาะที่ทำเป็นเล่ม)
ทากาวที่สันบนหุ้มปกด้วยกระดาษน้ำตาลสำหรับแบบฟอร์มที่เป็นเล่ม สามารถทำรอยปรุสำหรับฉีก

การปรู๊ฟงานพิมพ์แบบฟอร์ม
ปรู๊ฟจาก Computer Printer หรือผ่าน Fax สำหรับงานสีเดียว หรือ สองสี
ควรปรู๊ฟแบบ Digital Proof หรือ ปรู๊ฟจากแท่นปรู๊ฟหากเน้นเรื่องสีสันซึ่งจะถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริง