HOTLINE : 065-539-6246
LINE : @imageart
บทความ

เป็นการพิมพ์สีเสมือนภาพจริง แต่ในกรณีที่ลูกค้า มีความต้องการที่จะสร้างสีเป็นเอกลักษณ์ ของตัวลูกค้าเองอาจจะมีสี่ 5 , หรือ 6, ตรงจุดนี้ต้องมีการเลือกสี Panetone ซึ่งทางโรงพิมพ์มีการเตรียมความพร้อมาให้กับลูกค้าอยู่แล้ว

เรื่องน่าสนใจเพิ่มเติม